แหมมมสึกแล้วเหรอ รอรูปอยู่นะครับ ไงไม่แน่ 2-3 เดืออนหน้าว้าจะลงไปขี่รถเล่นกัน