วานเสาร์นี้มีครายอยู่คลองมั่งคาปผม

เพราะว่าจาทามซุ้มรับปริญญา ครายว่างเชิญมาบ้านช่างด้วยว่าจาอาวยังงายกันคาป

ปล. คนที่ฝึกงานถ้าม่ายมีเวลาก้อม่ายต้องมาก้อด้ายนะคาปผ มem97