ไครอยากไห้มีทริปที่อุดรอีกครับ
ขอดูเสียงหน่อยครับ
เพราะว่าที่อุดรนานๆๆถึงจะมีครั้ง
ผมอยากไห้อุดรมีทริปอีกครั้งครับ
ขอเสียงหน่อยครับไครอยากไห้มีจัดที่อุดรอีกครับ