เวลากำครัชมันมีเสียงดังอะครับ
แล้วถ้าครัชไม่จับมันจะมีผลต่อความเร็วรถไหมครับ
ขอบคุณคนใจดีครับ