อยากเจอและชวนไปงานที่พี่จัดที่ ปากช่อง วันที่ 25-26เมษายน 2552 เบอร์โทร 086-370-4640 By พี่ตูน sk8