ฝากด้วยนนครับ

http://www.thaiscooter.com/forums/sh...d.php?t=266023