ซื้อซูซูกิa100มาจากร้านขายของเก่าสภาพใช้ได้อุปกรณ์ ครบซื้อมา1200แต่ว่าไม่มีเล่มมีแต่ทะเบียนรถกับป้ายว งกลมที่ติดมากับรถควรทำไงให้a100คันนี้เป็นรถที่ถูกก ฎหมาย