1959-1960 จะมีไมล์เป็นสี่เหลี่ยมแบบไหนแบบหัวประกบหรือเปล่าคร ับ แหมือนกันตรงไหนและต่างกันตรงไหนครับ