ขอรอกวนผู้ที่สามารถให้ความชัดเจนได้ว่าถังจมของ 62 นั้นเป็นอย่างไร กับถังลอยของ 64 นั้นเป็นอย่างไร อยากจะเห็นความชัดเจนโดยมีรูปเป็นสื่อประกอบในการที่ จะศึกษาสักหน่อยนะครับ ช่วยทีนะครับ