อยากทราบราคาเจ้า sr ปี 2003 ใครรู้กรุณาช่วยตอบผมด้วยนะครับ


ป.ล. ถ้ามีทะเบียนจะเพิ่มอีกประมาณเท่าไร