ก้อถ้าใครอยากจะมาเยี่ยมเยือนที่ร้าน
หรือจะชวนไปทริป ต่าง
ก้อสามารถ
โทมาได้ที่เบอร์นี้

087-5359956 ยะ คร๊าฟ!!
084-0844569 น้าศัก คร๊าฟ!!

เอิ๊ก ๆ
สุดท้ายนี้

ปล.
ส ว่ า ง ค า ต า ~ เ ข้ า ป่ า ลั่ น ทุ่ ง


น า ป่ า
ค ล า ส สิ ก ช ล บุ รี