พอจะรู้จักร้านซ่อมท่อบ้างไหมครับ
ใกล้จะเปนสาวกหมูแล้ว
ขอบคุณครับ