อยากทราบว่าเวสป้า 50 ซีซี สามารถใส่คาร์บูอย่างอื่นได้มั้ย..........ขอบคุณครั บ