/\2ชาว Small frame มีรวมตัวกันปล่าวครับ กทม.

ผมมี 50 s อยุ่ จะขอสติ๊กเกอร์ด้วยได้ปล่าวครับ