ขอเชิญพี่น้องสาวคลาสสิคจังหวัดนครสวรรค์และใกล้เคีย งร่วมทำบุญร่วมกัน
ในงานผ้าป่ารวมใจมอเตอร์คลาสสิค

จัดโดย mc77 บางกอกคลาสสิค กรุงเทพ
อยากจะเชิญชวนพี่น้องมาร่วมทำบุญกันและบริจาคอุปกรณ์ กี