ยินดีด้วยครับกับบอร์ดใหม่ผมบ่าวโอ...ร้านพจน์
ขอให้มีสมาชิกกลุ่มเพิ่มมากมายนะครับพี่/\2/\2/\2