ต้องการสมาชิกกลุ่มครับอยู่เชียงใหม่ ที่ขับรถเวสป้าครับ เมื่อก่อนชื่อกลุ่ม freedom classic club แต่ตอนนี้เปน คนเมือง ล้อเล็ก แล้วครับ