หัวและฝากระโปงอิตาลีสังเกตุไงช่วยบอกทีและก็ตูด64เข าว่าตูดตัด ใครมีรูปโชว์ตูดหน่อย