ลุงเขาอยู่ย่านยังฮี้ แก่เล่นนาฬิกาเก่าตู้เก่า ใครพอรู้เบอร์บ้างครับ