บัง อยู่แถวไหนของนราธิวาสหรอครับ ได้ลงไปดูรถ ผมอยู่ตันหยงมัส
ตอนนี้ อยู่ หาดใหญ่