ถือโอกาสเป็นตัวแทนพี่น้องชาวสองล้อ ชุมแพคลาสสิกทุกคน ร่วมยินดีกะบอร์ดใหม่ครับ

ยินดีกะพี่ด้วยคนน้า! 555+