-ตามที่คุยเลยนะครับ...ส่งมาที่
นาย หย๊ะยา มะดือเร๊ะ ( ศุนย์ฝึกอาชีพ ญาดา)
14 ม.10 ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110


- ขอเลขที่บัญชีด้วยครับ..