ขอให้สุขสมหวังกับทุกสิ่ง ขับรถโดยสวัสดิภาพแม้ว่าจะเมาเพียงใด ครับผม
จากใจชาว KMITL