อ้างอิง ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ hotmail123 อ่านข้อความ
ยังไม่เป็นหวัด 2009 ครับ ปลอดภัยดี แล้วคุณล่ะเมื่อไหร่จะเป็น เปลี่ยนเป็น 2010 ก็ได้นะท่าน
ไม่เอาครับผม..................