พอดีผมจะขี่รถไปเที่ยวงานหัวกินวันที่ 2เดือนหน้าที่เขาตะเกียบไม่มีเพื่อนที่หัวหินเลยครับ ts23