เรื่องผู้ดูแลระบบประจำกลุ่มอะคัรบ มีได้กี่คนคัรบ
1 คน หรือ มากกว่า 1 คัรบ
ถ้าได้มากกว่า 1 แล้วช่วยให้ชื่อผมเป็นผู้ดูแลระบบ เพิ่มอีกคนได้ไหมคัรบ
ผมอยู่ กลุ่ม รถเก่าเมืองช้าง คัรบ