หาร้านชุบโครเมี่ยมท่อ แถวยุดยาหรือไกล้ๆ หน่อย ใครเคยชุบหรือรู้แนะนำด้วยแถวใหนมีราคาปะมานเท่าไรคั บ ขอบคูณ