ผม เดียว ครับ ประธานกลุ่ม

ยังเปนน้องใหม่ของชาว mc มีงานที่ไหนเข้ามาบอกบ้างนะครับ