คันเกียร์ เหลือ 1 อันแล้วนะครับ

ส่วนก้านสูบ ใหม่ๆแกะกล่อง มี 4 ชุด

อีก 1 ชุดแกะแล้ว ยังไม่ได้ใช้ ครับ