ไปเมา ไป เที่ยว ไป ดูหญิง ไปส่าย ไปร่อน เเละไปปลิ้น ยังไงโทรนัดกาน ก่อนนะคับ ก่อนวันเสานะ
Classic คือสัจพจน์ของชีวิต
Classic อยู่ในสายเลือด
Classic ไม่มีการแบ่งชนชั้นวรรณะ
Classic คือความเก๋าที่เก่าไม่เป็น
Classic คือพวกเรา
ละ>>พวกเรา<<คือ
กรุรถเก่าเก็บ ลา
MOTORCYCLE_CLASSIC_CLUB