เตรียมใว้ให้แล้วทำไมไม่มาคร้าบเราก็คอยอยู่p. toonem99