หาเพลทข้างถังน้ำมัน-เพลทท้ายบังโคลน-เพลทบอกรุ่นบอกปีใต้เบาะของถังเหลี่ยมนะคับใครมีโพรส รูปด้วยคับหรือโท 086-6141710 ขอบคุณคับ