ขอให้รถไม่พัง จอดไว้ไม่หาย มีตังค์ใช้ทั้งปี ไปไหนจ่าไม่จับ(แต่เมาแล้วห้ามขับ) /\2