อยากรู้ ว่า โคลง c 70 ถังแยกนิคับ

แปลงใส่ หัว C 100 ได้ปะคับ

ถ้าได้ผม ขอซื้อ โคลง อยากเดียว ไม่เอา ช่วง หน้า ได้ปะคับ
ราคาเท่าไหร่คับ

em97em97em97em97em97em97em97em97