ต้องไปเจอกันที่ ลานพระบรมรูปทรงม้า ครับกว้างดี ถ่ายรูปสวยเลย สุดยอดเลยสถานที่สะดวกด้วยอิอิ