ผมมีโครงอยู่ 1 โครง ใต้กระโหลกมันตี ว่า


DAVIS COMPONENTS

61/64

อยากทราบรุ่นและเป็นรถของประเทศอะไร


ขอบคุณครับ