ที่เข้ามาทักกัน...และนั่งคุยกันจนฝนหยุดขอบคุณคับ.. ..ไว้โอกาสหน้าเจอกันนะ...ฝากความคิดถึงพี่เต้ยด้วยค ับดูแลสุขภาพกันด้วยนะคับ