สวัสดีครับกลุ่ม อันดามันตะกั่วป่าพังงา CIassic CIub