พอดีอยากรู้อะคัฟ

บ้านอยู่เดิมบางอะคัฟ

ที่นู่นมีชมรมป่าว


เพื่อย้ายไปจะอยู่ชมรมด้วยอะคัฟตอนนี้อยู่ศรีสะเกษตอนนี้มีsr กับc70


ชมรมรถเก่าวัดเจียงอีจังหวัดศรีสะเกษ


ป๋มชื่อ ไอ นะ คัฟ