พอมี64แท้ทะเบียนโอนขายบ้างมั้ยคับ
ราคาประมาณ7-8หมื่นอะคับ