ถ้าเขาบอกว่าเอกสารหายอะครับ(เอกสารในการเปลี่ยนเครื ่องหาย) เขาบอกว่าหาไม่เจอ ถ้าเป็นแบบนี้เขาจะไปยืนยันกับเราที่ขนส่งและโอนเป็น ชื่อเราอะ จะสามารถทำได้ไหม