084-0992395 (อ้น)
รถทำมาใหม่ทั้งคันคร๊าบ
เดี๋ยวซักวันที่1เอารูปลงให้คร๊าบ
รถทำมาแล้วไม่ได้มีเวลาขี่คร๊าบ