ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ข่าว
ขอเรียนเชิญชาว 71 Vintage Machine เข้าร่วมการแข่งขันและรับชมการแข่งขัน scooter racing day 2009
รายละเอียดตาม poster ครับ