ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ข่าว
ขอเรียนเชิญชาว sing sing เข้าร่วมการแข่งขันและรับชมการแข่งขัน scooter racing day 2009
รายละเอียดตาม poster ครับ