ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ข่าว
ขอเรียนเชิญชาว TLK เข้าร่วมการแข่งขันและรับชม scooter racing day 2009
รายละเอียดตาม poster ครับ