ใครมีช่วงลงไว้ ด้วยครับ ราคากับเบอร์โทรน้ะครับ ขอบคุณ