ไม่ไปว่ะ

ต้องทำงานว่ะ

กลับเดือนหน้าว่ะ

แล้วปืนไปเอารถเดือนหน้าเหรอ


สบายดีไหมครับ โก เบียร์