ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ข่าว
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการแข่งขันและรับชม scooter racing day 2009
รายละเอียดตาม poster ครับ