ET3 ใส่ลูกสูบ ญี่ปุ่น อะไรได้บ้าง ครับ
เพราะวันก่อนขี่ไปกรองอากาศหลุด ลูกละลายไปนิดนึง เลยอยากเปลี่ยน ลูกสูบem85