ตามลงค์ ครับดูเล่นๆ บรรยากาศการเดินทาง

http://www.youtube.com/watch?v=mdbZ_mYNg-g